Transenergy Systems heeft een concept ontwikkeld om betaalbaar huizen te bouwen met een nul-op-de-meter concept. Transenery Systems sluit aan bij de visie wonen 2013-2050 en voldoet aan de BENG norm.
Dit concept is ook bruikbaar voor particulieren om bestaande huizen te verduurzamen. Transenergy Systems biedt een volledig pakket van producten en diensten om uw huis van het gas af te halen, inclusief de bekostiging hiervan. Neem contact op voor meer informatie.
Voor woningen zie ook: https://www.robertzakelijkbedrijfsadvies.com/projecten/